środa, 7 października 2015 roku
Start

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SUWAŁKACH

PAWEŁ WASILEWSKI

tel/fax: 87 562 60 53

ul. Sejneńska 51/4 16-400 Suwałki

 

Kancelaria czynna pn-pt
w godzinach 700 - 1500

Przyjęcia stron
w godzinach 700 - 1500

 

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Nr konta: 80 93590002 0028 9450 2000 0001

Ogłoszenia o licytacjach dostępnę są również na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, Sądu Rejonowego w Suwałkach


 
I Licytacja - lokal mieszkalny o pow. 46,50m2, Nowomiejska 14 A/72, 16-400 Suwałki PDF Drukuj Email
Licytacje nieruchomości
wtorek, 01 września 2015 00:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  KW SU1S/00014907/2 i nr KW SU1S/00014906/5.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 14-10-2015r. o godz. 11:15w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 46,50m2 jako odrębna nieruchomość, ( IV piętro -2 pokoje, kuchnia, łazienka, przepokój + piwnica o pow.8,8 m2) wraz z udziałem 5527/567636 związanym z własnością lokalu należącej do dłużnika: Artur Zdanio położonej: 16-400 Suwałki, Nowomiejska 14 A/72, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00059777/8.
Suma oszacowania wynosi 117 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 200,00zł.

Więcej...
 
I Licytacja - wieczyste użytkowanie nieruchomości 16-400 Suwałki, Rzemieślnicza 12 PDF Drukuj Email
Licytacje nieruchomości
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 00:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  KW SU1S/00022092/4, nr KW SU1S/00023247/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 14-10-2015r.w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Masalski:

o godz. 10:40- wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 32691/10 o pow. 1251m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 13.10.2086r. i budynku biurowo-magazynowego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Segment biurowy II kondygnacyjny z podpiwniczeniem, segment magazynowy I kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, pow. zabudowy 486 m2.położonej: 16-400 Suwałki, Rzemieślnicza 12, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00022092/4.
Suma oszacowania (zawiera podatek VAT) i wynosi 1 258 314,60zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 943 735,95zł. Rękojmia w wysokości 125 831,46zł.

o godz. 10:50 - wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 32691/6, 32691/9, 32691/8, obręb 0007 Suwałki, o pow.646m2 będące w użytkowaniu wieczystym do dnia 13.10.2086r. i budynku warsztatowego stanowiącego odrębną nieruchomość. Budynek warsztatowy konstrukcji drewnianej, I kondygnacyjny, pow. zabudowy 150m2. położonej: 16-400 Suwałki, Rzemieślnicza 12, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00023247/3
Suma oszacowania (zawiera podatek VAT) i wynosi 151 290,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 467,50zł. Rękojmia w wysokości 15 129,00zł.

Więcej...
 
I Licytacja - wieczyste użytkowanie nieruchomości 16-400 Suwałki, Bakałarzewska 80 B PDF Drukuj Email
Licytacje nieruchomości
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 00:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  KW SU1S/00014907/2 i nr KW SU1S/00014906/5.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 14-10-2015r. o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się druga licytacja:

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 31214 o pow.0,4988 ha, obręb 0003 Suwałki, w użytkowaniu wieczystym do dnia 20-09-2077r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym, I kondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej o pow.46m2, budynkiem gospodarczym murowanym powierzchnia zabudowy 50m2, przy budynku wiata obudowana, powierzchnia zabudowy 18,50m2.należącej do dłużnika: Jacek Witold Bogdański położonej: 16-400 Suwałki, Bakałarzewska 80 B, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014907/2
Suma oszacowania wynosi 233 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 800,00zł. Rękojmia w wysokości 23 370,00zł.

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 31213, niezabudowaną, o pow.0,4993ha, obręb nr 0003 Suwałki, w użytkowaniu wieczystym do dnia 20-09-2077r. należącej do dłużnika: Jacek Witold Bogdański (udział 1/2 +1/2) położonej: 16-400 Suwałki, Bakałarzewska, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014906/5.
Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00zł. Rękojmia w wysokości 14 400,00zł.

Więcej...
 
I Licytacja - nieruchomość gruntową niezabudowana z linią brzegową jeziora Taciewo PDF Drukuj Email
Licytacje nieruchomości
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 00:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  KW SU1S/00056891/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 14-10-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną z linią brzegową jeziora Taciewo, obręb 0038 Taciewo, nr działki 195/1 o pow.0,8200,ha należącej do dłużnika: Andrzej Masalski położonej:16-402 Suwałki, Taciewo

Suma oszacowania wynosi 129 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 350,00 zł.

Więcej...